Počet záznamov: 1  

informatizácia

 1. Hesloinformatizácia
  Heslo anglickyinformatisation
  Ekokód007 - Kybernetika. Systémová veda
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 123  : Termín, ktorý charakterizuje našu súčasnosť, ktorá je poznamenaná rozvojom a rozšírením informačných a komunikačných technológií (IKT), je obdobím informačnej revolúcie. Informatizácia je proces zavádzania a využívania informačných technológií v jednotlivých oblastiach života spoločnosti s cieľom dosiahnuť jej efektívnejšie fungovanie. Informatizácia je zložitý proces uplatnenia a využívania informatiky v spoločenskej praxi, je novým obdobím ľudskej spoločnosti, kde prebieha transformácia industriálnej spoločnosti na spoločnosť informačnú.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (167) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (174) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (43) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1