Počet záznamov: 1  

inštitúcia

 1. Hesloinštitúcia
  Heslo anglickyinstitution
  Ekokód316.3 - Spoločnosť. Sociálna štruktúra
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 129  : Z lat. instituere - zriaďovať, ustanoviť. Inštitúciou sa označuje zoskupenie prijatých a ustálených spôsobov zaisťovania žiaduceho spoločenského správania a spôsob uspokojovania potrieb. Inštitúcia riadi ľudské správanie tým, že vopred stanovuje vzorce, ktoré ľudskému konaniu predurčujú jeden smer zo všetkých teoreticky možných smerov. V bežnej reči sa pojem inštitúcia, na rozdiel od sociologického vnímania, používa skôr ako zastrešujúci názov pre formálne subjekty (napr. školy, nemocnice, úrady atď.).
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (107) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (207) - ČLÁNKY
  (235) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1