Počet záznamov: 1  

investovanie

 1. Hesloinvestovanie
  Heslo anglickyinvestment
  Ekokód330.322 - Investície. Tvorba kapitálu
  658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 199  : Ekonomická činnosť, ktorou sa hospodáriaci subjekt vzdáva súčasnej spotreby v záujme rastu výnosov v budúcnosti. Investície zahŕňajú vklady do dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého nehmotného majetku a do finančných nástrojov.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (28) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (599) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (509) - ČLÁNKY
  (7) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (298) - KNIHY
  (5) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1