Počet záznamov: 1  

konkurzy

 1. Heslokonkurzy
  Heslo anglickytenders - bankruptcy
  Ekokód331.108 - Personálna organizácia. Pracovný poriadok. Pracovná disciplína
  347.7 - Obchodné právo
  65.016 - Vývoj podniku v čase
  658.16 - Finančná reorganizácia
  Zdroj overenia údajovVLACHYNSKÝ, Karol a kol. Finančný slovník výkladový. Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 215  : 1. Súdom riadené vyrovnanie pohľadávok veriteľov a vlastníkov voči podniku, ktorý nie je schopný splácať svoje záväzky, alebo ktorého záväzky prevyšujú hodnotu jeho majetku. Výsledkom konkurzu je zvyčajne likvidácia podniku alebo právneho subjektu. 2. Verejný súbeh na zadanie určitých prác aledo dodávok.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (98) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (321) - ČLÁNKY
  (97) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1