Počet záznamov: 1  

kontrola finančná

 1. Heslokontrola finančná
  Heslo anglickyfinancial control
  Ekokód336.1/.5 - Verejné financie. Štátne financie. Rozpočty
  Zdroj overenia údajovŠíbl Drahoš a kol., Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 282  : Súhr činností, ktorými sa overuje: splnenie podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o vykonávaných finančných operáciách a splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (46) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (126) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (106) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo