Počet záznamov: 1  

lízing operatívny

 1. Heslolízing operatívny
  Heslo anglickyoperating leasing
  Ekokód339.18 - Obchodná technika
  Pozri miestoleasing operatívny
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 305  : Transakcia, pri ktorej sa určitá zložka majetku prenajíma obvykle na krátky čas, no vždy na kratšie obdobie, než je jej životnosť. Nájomca si vlastne kupuje funkciu istého zariadenia. Prenajímateľ plní všetky funkcie a znáša všetky riziká vyplývajúce z vlastníctva. Po uplynutí lehoty, na ktorú bola lízingová zmluva uzavretá, neprechádza predmet lízingu do vlastníctva nájomcu.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (40) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (86) - ČLÁNKY
  (5) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo