Počet záznamov: 1  

manažment

 1. Heslomanažment
  Heslo anglickymanagement
  Ekokód65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Pozri miestomanažérstvo
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 175  : Ucelený súbor činností, ktorými riadiaci subjekt (jednotlivec alebo kolektív) cieľavedome pôsobí na riadený objekt (jednotlivca alebo kolektív) s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu hodnotu pre vlastníkov, zamestnancov a zákazníkov. Moderný manažment vymedzuje svoj cieľ ako vytváranie hodnoty pre zákazníka.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (965) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (1000+) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) - ČLÁNKY
  (138) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (1000+) - KNIHY
  (106) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1