Počet záznamov: 1  

manažment personálny

 1. Heslomanažment personálny
  Heslo anglickypersonnel management
  Ekokód331.108 - Personálna organizácia. Pracovný poriadok. Pracovná disciplína
  65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 237  : Časť manažmentu, ktorá sa zaoberá riadením ľudských zdrojov (zamestnancov) a ich prácou v podniku. Predstavuje súbor takých činností v oblasti zamestnaneckých vzťahov, ktoré sa podieľajú na plnení podnikových cieľov, ale aj cieľov zamestnávateľa. Je to proces, ktorým sa vytvára a udržiava také prostredie, v ktorom sa ľudské zdroje využívajú optimálne.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (94) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (256) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (389) - ČLÁNKY
  (1) - ekoindex
  (4) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (194) - KNIHY
  (8) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1