Počet záznamov: 1  

mediácia

 1. Heslomediácia
  Heslo anglickymediation
  Ekokód316.6 - Sociálne správanie. Psychologická sociológia. Sociálna psychológia
  34 - Právo. Veda o štáte a práve
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 186  : Neformálny, dobrovoľný a dôverný proces riešenia konfliktov mimo súdu prostredníctvom mediátora. Cieľom mediácie je dosiahnutie dohody, ktorá je pre obidve strany prijateľná. Mediácia je proces, v ktorom nezainteresovaná tretia strana - mediátor pomáha účastníkom sporu nájsť vzájomne prijateľné riešenie ich sporu. Na rozdiel od súdneho konania sa nehľadá, na ktorej strane je právo, kto má pravdu a kto nie, ale hľadá sa vzájomne akceptovateľná dohoda.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (29) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (59) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (7) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1