Počet záznamov: 1  

metódy kalkulačné

 1. Heslometódy kalkulačné
  Heslo anglickycosting methods
  Ekokód657.47 - Náklady. Kalkulácie nákladov
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 137  : Spoločné označenie metodických postupov zameraných na určenie (plánovaných) alebo zistenie (skutočných) nákladov na stanovený výkon. Sú to metodické postupy zabezpečujúce porovnateľnú štruktúru kalkulácií tak, aby bolo možné komparovať výkony rovnakého druhu v rôznych časových úsekoch, alebo využiť komparáciu výkonov porovnateľných výrobných jednotiek.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (53) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (29) - ČLÁNKY
  (6) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1