Počet záznamov: 1  

minimum existenčné

 1. Heslominimum existenčné
  Heslo anglickysubsistence minimum
  Ekokód331.2 - Platy. Mzdy. Honoráre. Odmeny
  369 - Sociálne poistenie
  330.59 - Životná úroveň
  Pozri miestominimum životné
  Zdroj overenia údajovHodás Milan a kol. Malý parlamentný slovník, [Bratislava], Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, s. 157  : Spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Upravuje ju zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výšku životného minima určuje každoročne MPSVR SR svojím opatrením na základe údajov Štatistického úradu SR v zmysle konkrétnych ukazovateľov.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (46) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (169) - ČLÁNKY
  (31) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1