Počet záznamov: 1  

ochrana súťaže hospodárskej

 1. Hesloochrana súťaže hospodárskej
  Heslo anglickyprotection of economic competition
  Ekokód339.137 - Konkurencia
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 221  : V podmienkach SR systém právnej ochrany hospodárskej súťaže tvoria dva vzájomne sa dopĺňajúce systémy, z ktorých prvý je zameraný na ochranu proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže a druhý na ochranu proti nekalej súťaži. V ochrane hospodárskej súťaže má rozhodujúci význam zákon na ochranu hospodárskej súťaže.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (42) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (67) - ČLÁNKY
  (17) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

  Do košíka