Počet záznamov: 1  

odmeňovanie

 1. Hesloodmeňovanie
  Heslo anglickyremuneration
  Ekokód331.2 - Platy. Mzdy. Honoráre. Odmeny
  331.34 - Sociálna politika v podniku
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 592  : Proces určovania odmeny za prácu, v užšom význame mzdy. Problematika odmeňovania má makroekonomický a mikroekonomický rámec. V rámci makroekonomiky rieši problematiku odmeňovania mzdová politika štátu. Mzdová politika stanovuje základné pravidlá pre tvorbu mzdových prostriedkov a odmeňovanie na mikroúrovni. Odmeňovanie na mikroúrovni (v podnikoch) rieši problematiku určenia konkrétnej výšky mzdy každému jednotlivému pracovníkovi.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (11) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (198) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (600) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (150) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1