Počet záznamov: 1  

organizácie príspevkové

 1. Hesloorganizácie príspevkové
  Heslo anglickysubsidized organizations
  Ekokód334.72 - Podnikové formy podľa vlastníckych vzťahov, zdrojov financovania a oblastí činnosti
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 364  : Takýto typ organizácie vykonáva verejnoprospešnú alebo odbornú činnosť, na ktorú od zriaďovateľa môže dostávať príspevok. Zriaďovateľom môže byť štát (štátna príspevková organizácia) alebo obec (miestna príspevková organizácia). Príspevková organizácia musí mať aj vlastné príjmy (tržby) v určitej výške a môže dostať príspevok od zriaďovateľa po splnení určitých ukazovateľov.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (9) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (102) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (185) - ČLÁNKY
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (59) - KNIHY
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1