Počet záznamov: 1  

orgány štátne

 1. Hesloorgány štátne
  Heslo anglickypublic authorities
  Ekokód342 - Štátne právo. Ústavné právo
  351/354 - Verejná správa. Štátna správa
  34 - Právo. Veda o štáte a práve
  Zdroj overenia údajovHodás Milan a kol. Malý parlamentný slovník, [Bratislava], Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, s. 121  : Predstavujú súčasť mechanizmu štátu, ktorý vo svojom súhrne zabezpečuje realizáciu jednotlivých funkcií a úloh štátu. Keďže štát ako určitá abstrakcia nemôže vykonávať svoje úlohy bezprostredne, vytvára si na tento účel osobitné orgány, ktoré ho zastupujú v jeho jednotlivých činnostiach. Postavenie štátneho orgánu je upravené v čl. 2 ods. 2 Ústavy SR č. 460/1992 Zb., ktorá súčasne ustanovuje rozsah jeho právomoci a pôsobnosti.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (29) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (179) - ČLÁNKY
  (4) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (66) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo