Počet záznamov: 1  

Phillipsova krivka

 1. HesloPhillipsova krivka
  Heslo anglickyPhillips curve
  Ekokód336.748 - Menový kurz. Kurzové pohyby. Kolísanie kurzu
  330.8 - Dejiny ekonomických teórií, učení, ekonomického myslenia, hospodárskych dogiem
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 320  : Grafické znázornenie vzťahu medzi mierou inflácie a nezamestnanosti zostrojené v roku 1958 anglickým ekonómom A. W. Phillipsom. Podľa pôvodnej Phillipsovej krivky existuje medzi týmito dvoma veličinami priama úmera a hospodárska politika sa môže rozhodnúť, ktorej z nich dáva prednosť. Neskorší vývoj túto tézu potvrdil len sčasti. Podľa modernej ekonomickej teórie pôvodná Phillipsova krivka platí iba krátkodobo, kým dlhodobo je vertikálna na úrovni tzv. prirodzenej miery nezamestnanosti.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (22) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (35) - ČLÁNKY
  (12) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1