Počet záznamov: 1  

plán podnikateľský

 1. Hesloplán podnikateľský
  Heslo anglickybusiness plan
  Ekokód65.012.2 - Plánovanie. Programy. Plány. Plánovacie pomôcky
  65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 239  : Má svoje špecifické postavenie v integrovanom systéme plánov podniku. Svojim časovým horizontom 1 až 3 roky môže na jednej strane realizovať úlohy obsiahnuté v strategickom pláne, na druhej strane môže byť sám strategickým plánom a zabezpečovať napr. realizáciu významnej investície alebo inovácie. Ak podnikateľský plán predstavuje štart podnikateľského zámeru začínajúceho podnikateľa, vtedy má charakter zakladateľského plánu.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (99) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (41) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (59) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1