Počet záznamov: 1  

pohyb síl pracovných medzinárodný

 1. Heslopohyb síl pracovných medzinárodný
  Heslo anglickyinternational mobility of labour force
  Ekokód331.55 - Mobilita pracovných síl
  Pozri miestomobilita síl pracovných medzinárodná
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 489  : Prechod pracovných síl z jedného štátu do iného štátu. Podporujú ho ekonomické i neekonomické činitele. Ako ekonomický stimul pôsobí skutočnosť, že niektoré krajiny vykazujú v porovnaní s inými rýchlejší ekonomický rast, ponúkajú lepšie možnosti zamestnania, zápasia s nedostatkom pracovných síl v množstve, kvalite a štruktúre. Medzi neekonomické príčiny patria politické, rasové, náboženské, národnostné a iné dôvody.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (222) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (167) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (62) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo