Počet záznamov: 1  

poistenie zdravotné

 1. Heslopoistenie zdravotné
  Heslo anglickyhealth insurance
  Ekokód368 - Poisťovníctvo
  369 - Sociálne poistenie
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 404  : Neživotné poistenie poisťuje ovplyvniteľné, neovplyvniteľné a nepoistiteľné riziká a riziká s kombinovanými vyvolávajúcimi faktormi. Zdravotné poistenie rozdeľujeme na povinné (verejné) a nepovinné (individuálne, dobrovoľné, súkromné). K základným vlastnostiam povinného, definovaného ako verejné, založené na princípe solidarity, patrí voľný prístup do systému, neexistencia väzby medzi zdravotným stavom a výškou poistenia, čerpanie starostlivosti podľa potreby a nie výšky platby, väzba príjmov a výdavkov zdravotných poisťovní na úroveň národného hospodárstva. Povinné (verejné) zdravotné poistenie ukladá zákon. Nepovinné, legislatívne definované ako súkromné poistenie, je založené na slobodnom rozhodnutí jednotlivca.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (14) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (193) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (516) - ČLÁNKY
  (144) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1