Počet záznamov: 1  

politika hospodárska

 1. Heslopolitika hospodárska
  Heslo anglickyeconomic policy
  Ekokód338.2 - Hospodárska politika. Hospodárske vedenie. Hospodárske riadenie. Hospodárske plánovanie
  338.22/.23 - Hospodárska politika
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 325  : Súhrn cieľov, nástrojov umožňujúcich realizovať tieto ciele, rozhodovacích procesov a opatrení zameraných na jednotlivé oblasti ekonomiky. Pri jej uplatňovaní štát musí zohľadňovať mnohé vnútorné i medzinárodné faktory, a to nielen ekonomické, ale aj politické, sociálne, národnostné, vojenské, etické, atď. Hlavnými cieľmi hospodárskej politiky štátu sú posilnenie efektívnosti pôsobenia trhového mechanizmu, zmiernenie dôchodkovej a majetkovej nerovnosti a posilnenie vnútornej i vonkajšej stability.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (866) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (586) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) - ČLÁNKY
  (41) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (1000+) - KNIHY
  (46) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1