Počet záznamov: 1  

portfólio

 1. Hesloportfólio
  Heslo anglickyportfolio
  Ekokód336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  368 - Poisťovníctvo
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 346  : Kombinovaná držba rôznych akcií, obligácií, komodít, peňažných ekvivalentov, derivátov, nehnuteľností, drahých kovov a iných aktív individuálnym alebo inštitucionálnym investorom, prípadne bankou alebo inou finančnou inštitúciou. Cieľom je diverzifikovať investície a tým znížiť ich riziko.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (321) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (369) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (344) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1