Počet záznamov: 1  

prídavky na deti

 1. Hesloprídavky na deti
  Heslo anglickychildren's allowances
  Ekokód331.2 - Platy. Mzdy. Honoráre. Odmeny
  364 - Spoločenské problémy vyžadujúce sociálnu pomoc
  Zdroj overenia údajovHodás Milan a kol. Malý parlamentný slovník, [Bratislava], Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, s. 147  : Štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, upravená zákonom č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Prídavok sa vypláca mesačne, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa, ak spĺňa podmienku nezaopatrenosti.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (7) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (139) - ČLÁNKY
  (17) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1