Počet záznamov: 1  

prostriedky peňažné

 1. Hesloprostriedky peňažné
  Heslo anglickyfinancial means
  Ekokód336.71 - Bankovníctvo. Banky
  658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 316  : Peniaze v hotovosti, kreditné zostatky na účtoch v bankách, peniaze na ceste a ceniny. Na sledovanie vývoja ich objemu, štruktúry a zmien slúži v podnikoch prehľad peňažných tokov (cash flow). Ich tvorba a použitie sa člení podľa oblastí: hospodárske činnosti, investičné činnosti a finančné činnosti.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (80) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (106) - ČLÁNKY
  (23) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo