Počet záznamov: 1  

Rada Európy

 1. HesloRada Európy
  Heslo anglickyCouncil of Europe
  Ekokód339.92 - Medzinárodná hospodárska spolupráca
  Zdroj overenia údajovhttp://www.euroinfo.gov.sk/index/go.php?id=102  : Rada Európy je najstaršia európska politická organizácia pre medzivládnu a medziparlamentnú spoluprácu. Jej členom sa môže stať ktorýkoľvek európsky štát, ak bude dodržiavať princípy právneho štátu, ochrany ľudských práv a základných slobôd pre všetky osoby spadajúce pod jeho právomoci. Základnými cieľmi Rady Európy je ochrana ľudských práv, pluralitnej demokracie a právneho štátu. Jej úlohou je prispievať k uvedomovaniu si európskej kultúrnej identity a rozmanitosti a pomáhať ich rozvoju. Rovnako však i hľadať riešenia, ktorým čelí európska spoločnosť – diskriminácii menšín, neznášanlivosti, ochrana životného prostredia, klonovanie ľudí, drogy, organizovaný zločin. Vznik Rady Európy: 5. máj 1949 z iniciatívy desiatich zakladajúcich štátov.Rada Európy nie je totožná s Európskou radou (European Council, Conseil Européen), ani s Radou EÚ (Council of the European Union, Conseil de l´UE), ktoré sú orgánmi Európskej únie so sídlom v Bruseli.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (20) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (53) - ČLÁNKY
  (56) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1