Počet záznamov: 1  

rezervy finančné

 1. Heslorezervy finančné
  Heslo anglickyfinancial reserves
  Ekokód336.1/.5 - Verejné financie. Štátne financie. Rozpočty
  658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Zdroj overenia údajovŠíbl Drahoš a kol., Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 283  : Vedome vytvorené a účelovo zamerané peňažné prostriedky, ktoré vytvárajú hospodárske subjekty, resp. riadiace orgány pre prípad nepriaznivých výsledkov finančného hospodárenia. Finančné rezervy pomáhajú riešiť nesúlad medzi zdrojmi a potrebami finančných prostriedkov. Plnia pritom významnú stabilizačnú, zabezpečovaciu i rozvojovú funkciu.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (16) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (34) - ČLÁNKY
  (18) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo