Počet záznamov: 1  

riadenie procesné

 1. Hesloriadenie procesné
  Heslo anglickybusiness process management
  Ekokód65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Pozri miestomanažment procesný
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 268  : V porovnaní s tradičnými modelmi predstavuje procesné riadenie diametrálne odlišný spôsob organizácie podniku. Procesné riadenie vychádza z predpokladu, že zabezpečenie vykonávania každodenných činností podniku presahuje hranice jednotlivých útvarov. Organizácia je potom chápaná ako súbor podnikových procesov, ktoré prestupujú jednotlivými oddeleniami a dodávajú svoje výstupy interným alebo externým zákazníkom podniku.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (181) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (223) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (39) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1