Počet záznamov: 1  

ruch cestovný

 1. Hesloruch cestovný
  Heslo anglickytourist industry
  Ekokód338.48 - Cestovný ruch. Politika cestovného ruchu
  Pozri miestoturizmus
  Zdroj overenia údajovŽák Milan a kol. Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, Praha: Linde Praha, 2002, s. 143  : Podľa definície WTO je cestovný ruch "činnosť ľudí spočívajúca v cestovaní a pobytu na miestach mimo miesta ich obvyklého pobytu po dobu kratšiu ako jeden ucelený rok za účelom využitia voľného času, obchodu a pre iné účely". Podľa rôznych hľadísk rozlišujeme napr. cestovný ruch: domáci, zahraničný a tranzitný; krátkodobý a dlhodobý; organizovaný a neorganizovaný; individuálny a skupinový.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (105) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (857) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) - ČLÁNKY
  (32) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (758) - KNIHY
  (16) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1