Počet záznamov: 1  

spoločnosť občianska

 1. Heslospoločnosť občianska
  Heslo anglickycivil society
  Ekokód316.3 - Spoločnosť. Sociálna štruktúra
  Zdroj overenia údajovHodás Milan a kol. Malý parlamentný slovník, [Bratislava], Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, s. 104  : (civilná spoločnosť) - súhrn dobrovoľných občianskych a spoločenských organizácií a inštitúcií spoločnosti, spravidla rozdielnych od inštitúcií verejnej správy, ktoré majú donucovací charakter. Za súčasť občianskej spoločnosti sa pokladá vysoký podiel účasti občanov na spravovaní vecí verejných a to práve cez nepolitické štruktúry. Ide o vytváranie mimovládnych organizácií, podieľanie sa na ich činnosti, prípadne podieľanie sa na tzv. verejnej kontrole, ktorú spravidla vykonávajú masmédiá, organizácie zamerané na kontrolu ľudských práv, ale aj neorganizovaní jednotlivci.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (20) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (48) - ČLÁNKY
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (99) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1