Počet záznamov: 1  

systémy informačné podnikové

 1. Heslosystémy informačné podnikové
  Heslo anglickybusiness information systems
  Ekokód681.3:65 - Automatizované systémy riadenia
  330.47 - Teória informácií v ekonomike. Ekonomická informatika
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 122  : Súbor činností, ktoré zabezpečujú zber, prenos, uchovávanie, spracúvanie, distribúciu a prezentáciu informácií v organizácii pre potreby rozhodovania tak, aby riadiaci pracovníci mohli efektívne vykonávať svoje riadiace funkcie. Úlohou informačného systému podniku je zabezpečiť dostatok relevantných aktuálnych a presných informácií v potrebných termínoch a vo vhodnej forme pri príprave rozhodnutí.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (192) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (219) - ČLÁNKY
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (68) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1