Počet záznamov: 1  

technológie informačné

 1. Heslotechnológie informačné
  Heslo anglickyinformation technology
  Ekokód007 - Kybernetika. Systémová veda
  681.3 - Stroje a zariadenia na spracovanie dát. Počítače
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 121  : Súbor technológií, ktorý sa používa na prípravu a spracovanie údajov, ale aj riadenie informácií a procesov na dosiahnutie účinnejších a efektívnejších výsledkov optimalizáciou manažmentu zdrojov a distribúcie informácií a know-how. Základnými komponentmi IT podniku sú: hardvér, základný softvér (operačné systémy, systémy na riadenie databázy atď.) a aplikačný softvér. ICT/IT je súhrnné označenie súboru prostriedkov a postupov na zber, prenos, spracúvanie, uchovávanie a prezentáciu informácií.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (118) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (1000+) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) - ČLÁNKY
  (48) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (707) - KNIHY
  (19) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1