Počet záznamov: 1  

úrazy pracovné

 1. Hesloúrazy pracovné
  Heslo anglickyoccupational accidents
  Ekokód331.4 - Pracovné prostredie. Bezpečnosť práce. Hygiena práce. Vplyvy na prácu
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 350  : Pracovný úraz je poškodenie zdravia alebo smrť fyzickej osoby spôsobené nezávisle od jej vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov, ktoré zamestnanec utrpel pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných či služobných úloh a pri odvracaní škody hroziacej zamestnávateľovi.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (24) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (129) - ČLÁNKY
  (37) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo