Počet záznamov: 1  

vedomosti

 1. Heslovedomosti
  Heslo anglickyknowledge
  Ekokód0 - Všeobecnosti. Veda a vedomosti všeobecne
  Pozri miestoznalosti
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 383  : Sústava predstáv, faktov, pojmov, teórií a poznatkových štruktúr, ktoré si jednotlivec zapamätal a osvojil. Sú výsledkom procesov vnímania, poznávania, vzdelávania, vlastného učenia sa, experimentovania i praktických a životných skúseností. Ako synonymá sa uvádzajú pojmy poznaky a znalosti, ktoré v širšom význame môžeme chápať ako informovanosť, ovládanie niečoho.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (577) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (450) - ČLÁNKY
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (175) - KNIHY
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1