Počet záznamov: 1  

zaisťovne

 1. Heslozaisťovne
  Heslo anglickyreinsurance companies
  Ekokód368 - Poisťovníctvo
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 482  : Špecializovaná inštitúcia, právnická osoba, akciová spoločnosť, ktorá vykonáva zaisťovaciu činnosť na základe povolenia udeleného v súlade s príslušnou právnou normou. Zaoberá sa oceňovaním rizík, posudzovaním poistných podmienok a sadzieb tých poistných produktov, ktoré vstupujú do zaistenia. V prípade potreby krytia svojich záväzkov vytvára osobitné rezervy a môže žiadať modifikáciu poistných sadzieb.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (57) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (47) - ČLÁNKY
  (7) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1