Počet záznamov: 1  

závierka účtovná konsolidovaná

 1. Heslozávierka účtovná konsolidovaná
  Heslo anglickyconsolidated financial statement
  Ekokód657.3 - Rozpočty. Uzávierky. Účtovné knihy. Bilancie
  658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 216  : Závierka, ktorá spája v jednom dokumente majetok, vlastný kapitál a záväzky viacerých vlastnícky prepojených spoločností, resp. iných podnikateľských jednotiek. Pokiaľ sú tieto jednotky v rôznych štátoch a účtujú v rôznych menách, je pri konsolidácii potrebné prepočítať jednotlivé položky na menu materskej spoločnosti. Prepočet sa môže uskutočniť troma metódami: časovou metódou, monetárnou metódou a metódou uzávierkového kurzu.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (164) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (87) - ČLÁNKY
  (47) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1