Počet záznamov: 1  

zdanenie dvojité

 1. Heslozdanenie dvojité
  Heslo anglickydouble taxation
  Ekokód336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 49  : Uloženie rovnakej alebo porovnateľnej dane tomu istému daňovému subjektu. Rozlišujeme právne a ekonomické dvojité zdanenie. Pri právnom dvojitom zdanení sa jeden a ten istý príjem zdaní u toho istého daňovníka viackrát tou istou alebo obdobnou daňou. Ekonomické dvojité zdanenie je také, pri ktorom dvaja alebo viacerí rozdielni daňovníci sú zdanení dvakrát alebo viackrát vo vzťahu k tomu istému príjmu alebo kapitálu. Dvojité zdanenie môže byť vnútroštátne alebo medzinárodné.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (67) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (198) - ČLÁNKY
  (53) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1