Počet záznamov: 1  

zdroje finančné vlastné

 1. Heslozdroje finančné vlastné
  Heslo anglickyown financial sources
  Ekokód658.14 - Financovanie. Tvorba kapitálu. Kapitalizácia. Obstarávanie kapitálu
  Zdroj overenia údajovŽák Milan a kol. Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, Praha: Linde Praha, 2002, s. 343  : Finančné zdroje, ktoré podnik získava na základe svojej činnosti. Posudzuijú sa z dvojakého pohľadu: stavové - vyjadrené na strane pasív súvahy, tokové - vyjadrené v cash flow.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (66) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (56) - ČLÁNKY
  (5) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1