Počet záznamov: 1  

Slovník znalostnej ekonomiky

 1. Názov Slovník znalostnej ekonomiky
  Autorské údajeRudolf Sivák a kolektív, vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková
  Autor Sivák Rudolf EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Spoluautori Andrejčíková Mária EUBPHFKMR - Katedra marketingu a obchodu PHF
  Andrejovský Pavol EUBPHFKMR - Katedra marketingu a obchodu PHF
  Antalová Mária EUBFNHKSR - Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF
  Bačová Monika EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF
  Baláž Peter EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Balhar Vítězslav EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Baštincová Anna EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Beličková Kornélia EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Benešová Dana EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Beňová Elena EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Bilíková Mária EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI
  Billý Ľubomír EUBFMVKMV - Katedra medzinárodných politických vzťahov FMV
  Bolgáč Ján EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Breveníková Daniela EUBFAJKJT - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  Brinčíková Zuzana EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Bruothová Michaela EUBPHFKMA - Katedra manažmentu PHF
  Buček Milan EUBFNHKVR - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  Budinský Michal EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Bukovová Sylvia EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Cárachová Magdaléna EUBFHIKAI - Katedra aplikovanej informatiky FHI
  Coss Soňa EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Cséfalvayová Katarína EUBFMVKDV - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  Czillingová Jana EUBPHFKUF - Katedra účtovníctva a financií PHF
  Čaplánová Anetta EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Černěnko Tomáš EUBFNHKVR - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  Černota Mikuláš EUBFMVKDV - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  Červenka Peter EUBOBFKIO - Katedra informatiky obchodných firiem OBF
  Čiernik Anton EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Čihovská Viera EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Daňo Ferdinand EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Dubcová Gabriela EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Dudová Iveta EUBFNHKSR - Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF
  Dupaľ Andrej EUBFPMKML - Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM
  Dzurová Mária EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Farkašovská Mária EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF
  Fecenko Jozef EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI
  Feketeová Renáta EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Fendek Michal EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  Fendeková Eleonora EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Fertaľová Mária EUBFMVKDV - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  Fetisovová Elena EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Fifeková Elena EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Filo Peter EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Finková Zuzana EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Fodorová Veronika EUBFMVKMV - Katedra medzinárodných politických vzťahov FMV
  Foltínová Alžbeta EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Francová Zuzana EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Gajdoš Jozef EUBPHFKMR - Katedra marketingu a obchodu PHF
  Gertler Ľubomíra EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Glavatskich Maria EUBFMVKDV - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  Goga Marián EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  Gonda Vladimír EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Grančay Martin EUBFMVKDV - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  Grančičová Katarína EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Grznár Miroslav EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Harumová Anna EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Hasan Jamal EUBOBFKIO - Katedra informatiky obchodných firiem OBF
  Hlavatý Ivan EUBOBFKIO - Katedra informatiky obchodných firiem OBF
  Hodál Matej EUBOBFKOP - Katedra obchodného práva OBF
  Holub Dušan EUBOBFKOP - Katedra obchodného práva OBF
  Holzerová Petra EUBFMVKDV - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  Horáková Galina EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI
  Horňáková Lucia EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Horvátová Eva EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH
  Hrušovská Dana EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Hrvoľová Božena EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Hudáková Ivana EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Hulmanová Margita EUBFMVKMV - Katedra medzinárodných politických vzťahov FMV
  Hurbánková Ľubica EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Hvoždarová Jana EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Hyránek Eduard EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Chovancová Božena EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH
  Ilavská Zuzana EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Ivaničková Alžbeta EUBFNHKVR - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  Jankovská Anežka EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH
  Jemala Marek
  Juhászová Zuzana EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Kačeňák Igor EUBOBFKTK - Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru OBF
  Karkalíková Marta EUBOBFKTK - Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru OBF
  Kita Jaroslav EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Klimiková Mária EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH
  Kokles Mojmír EUBFPMKIM - Katedra informačného manažmentu FPM
  Kostková Albína EUBPHFKUF - Katedra účtovníctva a financií PHF
  Kotlebová Jana EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH
  Kovalčíková Antónia EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Kozovský Dušan EUBFNHKVR - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  Kráčmar Ján EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Kráľovič Jozef EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Kubičková Viera EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Kufelová Iveta EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Kuláková Mária EUBFNHKPG - Katedra pedagogiky FNH
  Labská Helena EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Labudová Viera EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Lacková Alica EUBOBFKTK - Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru OBF
  Lajoš Branislav EUBPHFKUF - Katedra účtovníctva a financií PHF
  Lábaj Martin EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Lesáková Dagmar EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Leščišin Michal EUBFPMKML - Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM
  Lénártová Gizela EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Lieskovská Vanda EUBPHFKMR - Katedra marketingu a obchodu PHF
  Liptáková Erika EUBPHFKIM - Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF
  Lišková Danuša EUBFAJKJT - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  Littvová Zuzana EUBFNHKPO - Katedra poisťovníctva FNH
  Lukáčiková Adriana EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  Lukačovičová Iva EUBOBFKOP - Katedra obchodného práva OBF
  Lukačovičová Zuzana EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Lysák Ladislav EUBFMVKDV - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  Macková Zdenka EUBFNHKPG - Katedra pedagogiky FNH
  Majdúchová Helena EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Majtán Miroslav EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Majtán Štefan EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Majtánová Anna EUBFNHKPO - Katedra poisťovníctva FNH
  Marečková Zuzana EUBFPMKML - Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM
  Marko Peter EUBFNHKPO - Katedra poisťovníctva FNH
  Markovič Peter EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Martincová Marta EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Matoušková Eleonóra EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Matušovič Martin EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Matušovičová Monika EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Máziková Katarína EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Michálková Anna EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Michalová Valéria EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Miklošík Andrej EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Miková Oľga EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Mikócziová Jana EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Mišún Juraj EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Mišúnová Ema EUBFNHKVR - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  Mlynčár Vladislav EUBOBFKIO - Katedra informatiky obchodných firiem OBF
  Mojžišová Lucia EUBFMVKDV - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  Mokošová Daša EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Naščáková Jana EUBPHFKMR - Katedra marketingu a obchodu PHF
  Nemec Marián EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH
  Neubauerová Erika EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Neufeld Juraj EUBPHFKUF - Katedra účtovníctva a financií PHF
  Neumannová Anna EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Novacká Ľudmila EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Novák Jaromír EUBFNHKPG - Katedra pedagogiky FNH
  Novosadová Veronika EUBFMVKDV - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  Ochotnický Pavol EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Ondrčková Eva EUBFAJKNJ - Katedra nemeckého jazyka FAJ
  Ondrejková Anna EUBFHIKAI - Katedra aplikovanej informatiky FHI
  Orbánová Darina EUBFNHKPG - Katedra pedagogiky FNH
  Oreský Milan EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Pachingerová Mária EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Pardelová Ružena EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Pasiar Ladislav EUBFNHKPG - Katedra pedagogiky FNH
  Pastoráková Erika EUBFNHKPO - Katedra poisťovníctva FNH
  Pavelka Ľuboš EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Péliová Jana EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Pinda Ľudovít EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI
  Piovarčiová Veronika EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Poláček Marian EUBOBFKIO - Katedra informatiky obchodných firiem OBF
  Ponecová Gabriela EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Pólya Attila EUBOBFKIO - Katedra informatiky obchodných firiem OBF
  Puškárová Paula EUBFMVKDV - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  Rakovská Eva EUBFHIKAI - Katedra aplikovanej informatiky FHI
  Rehák Štefan EUBFNHKVR - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  Reťkovský Peter EUBFMVKDV - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  Rievajová Eva EUBFNHKSR - Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF
  Romančíková Eva EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Romanová Anita EUBFPMKIM - Katedra informačného manažmentu FPM
  Rublíková Eva EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Rusiňák Peter EUBFMVKMV - Katedra medzinárodných politických vzťahov FMV
  Rybárová Daniela EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Sabo Mikuláš EUBOBFKOP - Katedra obchodného práva OBF
  Sakálová Katarína EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI
  Schultzová Anna EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Sipková Ľubica EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Sivašová Daniela EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Slávik Štefan EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Sobek Otto EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH
  Sodomová Eva EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Soukupová Božena EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Stanek Vojtech EUBFNHKSR - Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF
  Stern Juraj EUBFPMKML - Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM
  Svoreňová Soňa EUBFMVKDV - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  Szabo Ľuboslav EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Szarková Miroslava EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Szikorová Nóra EUBFMVKDV - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  Šebej Vladimír EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Šinský Michal EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Škrovánková Lea EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI
  Škurla Peter EUBFHIKAI - Katedra aplikovanej informatiky FHI
  Šlosár Rudolf EUBFNHKPG - Katedra pedagogiky FNH
  Šlosárová Anna EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Šoltés Erik EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Štefančíková Michaela EUBFMVKDV - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  Štensová Antónia EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Šturc Boris EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH
  Šúbertová Elena EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Terek Milan EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Tkáčová Daniela EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH
  Tóth Miroslav EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Tumpach Miloš EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Tvrdoň Jozef EUBFNHKVR - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  Urblíková Daniela EUBPHFKMR - Katedra marketingu a obchodu PHF
  Vačoková Lenka EUBOBFKOP - Katedra obchodného práva OBF
  Vančíková Jana EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Vavrinčík Pavel EUBPHFKMA - Katedra manažmentu PHF
  Velichová Ľudmila EUBFNHKPG - Katedra pedagogiky FNH
  Veterníková Mária EUBOBFKOP - Katedra obchodného práva OBF
  Vincúr Pavol EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Vlčková Viera EUBFNHKVR - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  Vogl Michaela EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Vokounová Dana EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Vongrej Marián EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Vovk Martin EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH
  Woltemar Richard EUBFMVKDV - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  Zorkóciová Otília EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Zubaľová Alena EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Žárska Elena EUBFNHKVR - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  Ďalší autori Nová Jana (Recenzent)
  Alexy Július (Recenzent) EUBFNHKSR - Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF
  Čaplánová Anetta (Zodpovedný redaktor / Imprimátor) EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Breveníková Daniela (Iní) EUBFAJKJT - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  Vydavateľské údajeBratislava : Sprint dva , 2011. - 414 s. [40,28 AH]
  Edícia Economics
  ISBN978-80-89393-45-9
  PoznámkyVydané pri príležitosti 70. výročia vzniku Ekonomickej univerzity v Bratislave
  Druh dokumentuslovníky
  Jazyk dokumentuslovenčina, angličtina
  Krajina vydaniaSlovenská republika
  Systematika 03 - Všeobecné encyklopédie
  Heslá ekonomika vedomostná * ekonómia * veda ekonomická
  DostupnosťDostupné iba z prostredia EU
  Kategória EPCOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Báza dátPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  Počet ex.5, z toho voľných 1, prezenčne 4
  Odkazy (1) - ČLÁNKY
  Signatúra849398-849401, 849404
  Archív EPCE11 00656-001, kópia titul. strany

  SignatúraLokáciaDislokáciaInfo
  849398SEKSklad knižničného fondulen prezenčne
  849399SEKMEPlen prezenčne
  849400SEKSklad knižničného fonduvoľný
  849401SEKVšeobecná študovňalen prezenčne
  849404SEKPobočka SEK Košicelen prezenčne

Počet záznamov: 1