Počet záznamov: 1  

kontroling strategický

 1. Heslokontroling strategický
  Heslo anglickystrategic controlling
  Ekokód65.012 - Metódy riadenia podniku a organizácie priemyslu, obchodu a dopravy
  Zdroj overenia údajovVLACHYNSKÝ, Karol a kol. Finančný slovník výkladový. Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 417  : Je zameraný na sústreďovanie a spracúvanie informácií pre tvorbu a plnenie strategických cieľov organizácie. To vyžaduje systematicky hodnotiť vývoj makroekonomického a mikroekonomického prostredia, v ktorom organizácia pôsobí, prepájať hodnotové informácie s vecnými procesmi a s tzv. mäkkými ukazovateľmi, ktoré možno len ťažko jednoznačne identifikovať.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (20) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (25) - ČLÁNKY
  (10) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1