Počet záznamov: 1  

gramotnosť finančná

 1. Heslogramotnosť finančná
  Heslo anglickyfinancial literacy
  Ekokód37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  336 - Financie. Verejné financie. Colníctvo. Bankovníctvo. Peňažníctvo
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 86  : Schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Finančná gramotnosť je špecializovanou súčasťou ekonomickej gramotnosti. Dosahuje sa prostredníctvom zavedenia vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (161) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (54) - ČLÁNKY
  (7) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (19) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo