Počet záznamov: 1  

euroregióny

 1. Hesloeuroregióny
  Heslo anglickyEuroregions
  Ekokód332.1 - Oblastné (regionálne) hospodárstvo. Priestorová ekonomika
  339.92 - Medzinárodná hospodárska spolupráca
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 78  : Forma cezhraničnej spolupráce najmenej dvoch regiónov v európskych krajinách; spravidla ide o pohraničné teritóriá poznačené rovnakými atribútmi, ako napr. spoločná história, zaostalejší vývoj, podobnosť lokálnych problémov; sú dobrovoľným zoskupením obcí alebo vyšších územných celkov, ktoré si volia radu a prezídium, rozhodujúcim orgánom je valné zhromaždenie; nemajú žiadnu legislatívnu kompetenciu, avšak majú nárok na dotácie z fondov EÚ. Cieľom euroregiónov je podpora a realizácia spoločných projektov na kultúrnej, sociálnej, hospodárskej aj infraštruktúrnej úrovni.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (60) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (93) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (18) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo