Počet záznamov: 1  

udalosti poistné

 1. Hesloudalosti poistné
  Heslo anglickyinsurance events
  Ekokód368 - Poisťovníctvo
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 338  : Udalosti, pri ktorých je poisťovňa povinná uhradiť vzniknutú škodu, pričom poistné riziko nastalo náhodne, je v poistnej zmluve bližšie určené a nie je z plnenia vylúčené. Škoda môže byť akákoľvek strata, škoda, ale aj dožitie sa určitého veku či úmrtie počas poistnej doby.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (87) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (111) - ČLÁNKY
  (7) - KNIHY
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo