Počet záznamov: 1  

vzdelávanie elektronické

 1. SYS0002968
  LBL
   
  00689nx^^^22002653^^450
  005
   
  20110812110744.0
  100
   
  $a 20040625asloy0103 ba
  152
   
  $a AACR2
  250
   
  $a vzdelávanie elektronické
  450
   
  $a e-learning
  675
   
  $a 37 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000231 $x Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 2003
  810
   
  $a Rudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 59 $b Výučba využívajúca spôsoby komunikácie študenta a učiteľa s využitím prostriedkov IKT. Termín sa prvýkrát objavil po r. 1993 s nástupom využívania internetu, avšak do r. 1999 sa vôbec nepoužíval. V súčasnosti sa chápe ako vzdelávací proces, v ktorom sa používajú multimediálne technológie, internet a ďalšie elketronické médiá na zvýšenie efektívnosti vzdelávania. Elektronická komunikácia medzi učiteľom a študentom úzko súvisí s dištančným štúdiom.
  980
   
  $x H
Počet záznamov: 1