Počet záznamov: 1  

zdroje energie obnoviteľné

 1. SYS0009387
  LBL
   
  00369nx^^j22001573^^450
  005
   
  20180608141014.4
  100
   
  $a 20051018asloy0103 ba0
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a zdroje energie obnoviteľné
  675
   
  $a 620.9 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000261 $x Energetika všeobecne. Energetické hospodárstvo
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20051018
  810
   
  $a Sivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 218 $b Zdroje neustále sa dopĺňajúcej energie čerpanej jednak zo slnka, jednak z tepla produkovaného zemským jadrom. Má rôzne formy. Medzi obnoviteľné zdroje energie (OZE) sa zaraďuje slnečná energia, veterná energia, geotermálna energia, vodná energia a energia biomasy. Medzi nepochybné výhody OZE patrí nevyčerpateľnosť tejto energie a obrovský potenciál jej využívania.
  836
   
  $d 20051018
  980
   
  $x H