Počet záznamov: 1  

Európska rada

 1. SYS0011426
  LBL
   
  01744nx^^j22002773^^450
  005
   
  20060703100613.3
  100
   
  $a 20060602asloy0103 ba0
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a Európska rada
  675
   
  $a 327 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000052 $x Medzinárodná politika. Medzinárodné politické vzťahy. Svetová politika. Zahraničná politika
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20060602
  810
   
  $a http://www.nrsr.sk/sub/sk/eu/info/institucie.html?searchString= $b Európska rada predstavuje summit národných predstaviteľov na vrcholnej úrovni, keďže sa na ňom zúčastňujú hlavy štátov alebo predsedovia vlád členských krajín a predseda Európskej komisie. Predchodcom Európskej rady boli vrcholné konferencie organizované na úrovni najvyšších predstaviteľov členských štátov ES. Na základe dohody medzi vládami v r. 1974 na parížskom summite sa počnúc summitom v írskom Dubline v r. 1975 takéto schôdzky označujú ako zasadnutia Európskej rady. Európska rada sa schádza najmenej dvakrát za rok. Zasadnutia sa konajú vždy v štáte, ktorý predsedá Rade ministrov. Na základe primárneho práva ES a EÚ „Európska rada má Európskej únii dávať nevyhnutné podnety pre jej rozvoj a určovať všeobecnú politickú líniu“. Taktiež má za úlohu prerokúvať závery „k hlavným smerom hospodárskej politiky členských štátov a Spoločenstva“ a tiež „vymedzuje zásady a všeobecné smery spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.“
  836
   
  $d 20060602
  856
  4-
  $u http://www.nrsr.sk/sub/sk/eu/info/institucie.html?searchString=
  980
   
  $x H