Počet záznamov: 1  

manažment znalostný

 1. SYS0033200
  LBL
   
  $$$$$nx^^j22$$$$$3^^45
  005
   
  20180613104756.5
  100
   
  $a 20091207asloy0103 ba0
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a manažment znalostný
  550
   
  $3 eu_un_auth*h0005435 $a riadenie znalostí
  675
   
  $a 65.012.4 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000299 $x Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20091207
  810
   
  $a Sivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 413 $b Vedecká disciplína, ktorej vznik úzko súvisí s rozvojom informačnej spoločnosti. Znalostný manažment predstavuje cieľovoorientovaný systematický prístup zameraný na získavanie hodnototvorných vedomostí a na ich využitie na zabezpečenie životaschopnosti a rozvoja organizácie (podniku).
  836
   
  $d 20091207
  980
   
  $x H
Počet záznamov: 1