Počet záznamov: 1  

podnikanie zodpovedné

 1. SYS0034433
  LBL
   
  $$$$$nx^^j22$$$$$3^^45
  005
   
  20180716094539.4
  100
   
  $a 20100511asloy0103 ba0
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a podnikanie zodpovedné
  675
   
  $a 65.011.1 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000289 $x Politika podnikania. Podniková stratégia
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20100511
  810
   
  $a Sivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 413 $b Dobrovoľné integrovanie spoločenských a environmentálnych ekologických aspektov do každodenných podnikových činností a interakcií s podnikovými stakeholdermi. Podniky na báze princípov zodpovedného podnikania preferujú plnenie legislatívnych požiadaviek a simultánne s tým, nad rámec legislatívy, dobrovoľne aplikujú morálne správanie. Výsledok je viditeľný vo forme pozitívneho vplyvu na spoločnosť, životné prostredie a dosahovania konkurenčnej výhody.
  836
   
  $d 20100511
  980
   
  $x H