Počet záznamov: 1  

ekonomika znalostná

 1. SYS0037559
  LBL
   
  $$$$$nx^^j22$$$$$3^^45
  005
   
  20180613103303.7
  100
   
  $a 20110318asloy0103 ba0
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a ekonomika znalostná
  450
   
  $a ekonomika vedomostná
  450
   
  $a ekonomika poznatková
  675
   
  $a 65.012.4 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000299 $x Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20110318
  810
   
  $a Sivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 410 $b Termín vznikol v druhej polovici 20. storočia na označenie takého typu ekonomiky, ktorý je založený predovšetkým na využívaní vedomostí a znalostí. Od 90. rokov 20. st. sa ako znalostná ekonomika označuje taký stupeň vo vývoji zmiešaných trhových ekonomík, ktorý je spojený s rozvojom odvetví informačných a komunikačných technológií a s rastom ich vplyvu vo všetkých sférach ekonomickej činnosti. Vo svojej podstate odráža posun od technicko-fyzikálnych faktorov k faktorom založeným na vedomostiach a ľudskom kapitáli.
  836
   
  $d 20110318
  980
   
  $x H
Počet záznamov: 1