Počet záznamov: 1  

gramotnosť finančná

 1. SYS0037564
  LBL
   
  $$$$$nx^^j22$$$$$3^^45
  005
   
  20110825084744.5
  100
   
  $a 20110318asloy0103 ba0
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a gramotnosť finančná
  675
   
  $a 37 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000231 $x Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  675
   
  $a 336 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000137 $x Financie. Verejné financie. Colníctvo. Bankovníctvo. Peňažníctvo
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20110318
  810
   
  $a Rudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 86 $b Schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Finančná gramotnosť je špecializovanou súčasťou ekonomickej gramotnosti. Dosahuje sa prostredníctvom zavedenia vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií.
  836
   
  $d 20110318
  980
   
  $x H