Počet záznamov: 1  

benchmarking

 1. SYSh0001249
  LBL
   
  ^^^^^nx^^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20110812094804.5
  100
   
  $a 20030514csloy0103 ba
  150
   
  $a y
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a benchmarking
  675
   
  $a 65.012 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000295 $x Metódy riadenia podniku a organizácie priemyslu, obchodu a dopravy
  675
   
  $a 658.56 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000344 $x Kontrola akosti. Hospodárenie s nástrojmi. Hospodárenie s materiálom, surovinami a výrobkami
  801
   
  $a SK $b BA004 $c 20030514
  810
   
  $a Rudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 23 $b Metóda porovnávania procesov a vlastností výrobkov a služieb organizácie s procesmi, výrobkami a službami uznávaných vodcov s cieľom identifikovať príležitosti na zlepšenie. Umožňuje priebežnú analýzu postavenia vlastnej organizácie v konkurenčnom prostredí. Benchmarking je nástrojom skvalitňovania vnútropodnikových procesov a je aktívnou súčasťou manažérstva kvality.
  980
   
  $x H
Počet záznamov: 1