Počet záznamov: 1  

bonita

 1. SYSh0001318
  LBL
   
  ^^^^^nx^^^22^^^^^^^^450^
  005
   
  20110210110007.3
  100
   
  $a 20030514csloy0103 ba
  150
   
  $a y
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a bonita
  675
   
  $a 65.011 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000288 $x Všeobecné zásady. Hospodárnosť. Racionalizácia. Výkonnosť
  801
   
  $a SK $b BA004 $c 20030514
  810
   
  $a Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 88 $b Dobré meno, obchodná povesť, úveruschopnosť firmy, banky, poisťovne, ktorá vstupuje do medzinárodných obchodných kontraktov. Informácie o bonite zahraničných firiem poskytujú banky i špecializované informačné kancelárie. Včasným obstaraním týchto informácií možno vylúčiť riziká spojené so zahraničnoobchodnou činnosťou.
  980
   
  $x H